Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

 

FLUMINENSIA

časopis za filološka istraživanja

Fluminensia 2018 1

 

Tiskana inačica: ISSN 0353-4642  

Mrežna inačica: ISSN 1848-9680

http://fluminensia.ffri.hr
UDK 80(05)

God. 30, br. 1, 1–332, Rijeka, 2018.

Osnivač: Filološki odjel Pedagoškog fakulteta u Rijeci, Rijeka, 1989.

Izdavač: Sveučilište u Rijeci, Filozozofski fakultet,
Odsjek za kroatistiku
Sveučilišna avenija 4, Rijeka 

Za izdavača: Ines Srdoč-Konestra

Uredništvo: 

Lada Badurina, Sveučilište u Rijeci
Vinko Brešić, Sveučilište u Zagrebu
Adriana Car-Mihec, Sveučilište u Rijeci
Danijela Marot Kiš, Sveučilište u Rijeci
Aleksandar Mijatović, Sveučilište u Rijeci
Saša Potočnjak, Sveučilište u Rijeci
Ivo Pranjković, Sveučilište u Zagrebu
Ines Srdoč-Konestra, Sveučilište u Rijeci
Milorad Stojević, Sveučilište u Rijeci
Diana Stolac, Sveučilište u Rijeci
Anastazija Vlastelić, Sveučilište u Rijeci
Silvana Vranić, Sveučilište u Rijeci
Sanja Zubčić, Sveučilište u Rijeci

Međunarodno uredništvo: 

Maciej Czerwiński, Uniwersytet Jagielloński
Stanisław Gajda, Uniwersytet Opolski
Loreta Georgievska, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij
Janneke Kalsbeek, Universiteit van Amsterdam
Marina Katnić-Bakaršić, Sveučilište u Sarajevu
Svein Mønnesland, Universitetet i Oslo
Krystyna Pieniążek-Marković, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza

Glavni i odgovorni urednik: Aleksandar Mijatović, Sveučilište u Rijeci

Izvršne urednice: Danijela Marot Kiš, Sveučilište u Rijeci i Nikolina Palašić, Sveučilište u Rijeci

e-adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Jezična redakcija: autorska

Lektura tekstova na engleskom jeziku: Anita Memišević

Idejno rješenje naslovne stranice tiskanoga izdanja: Zvonimir Pliskovac

Grafička priprema teksta: Tempora, Rijeka

UDK: Jelena Lanc, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Adresa uredništva:

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet,
Odsjek za kroatistiku, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka
tel.: (051) 265-600 i 265-602; fax: 265-799

Indeksiranost časopisa i baze cjelovitih tekstova: ESCI (WoS), CSA Linguistic and Language Behavior Abstracts, MLA International Bibliography, Linguistic BibliographyBibliography of Slavic Linguistics, European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), SCOPUS, ULRICHSWEB, Central and Eastern European Academic Source (EBSCO), CARHUS Plus+2014,  OpenDOARDirectory of Open Access Journals (DOAJ), HRČAK, HAW

Kategorizacija: a1

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Žiro-račun: 2360000-1101536455, Filozofski fakultet u Rijeci, s naznakom „za Fluminensiju”

Prava korištenja: ovo je časopis u otvorenom pristupu Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna i u skladu s definicijom Budimpeštanske inicijative o otvorenome pristupu (BOAI).

Digitalna pohrana časopisa: Hrvatski arhiv weba Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Mrežno su izdanje financijski poduprli Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Primorsko-goranska županija.

Posjeta: 44773