Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

Identifikacija eufemizama i njihova tvorba u hrvatskom jeziku

Autor:
Branko Kuna
E-adresa:
bkuna@ffos.hr
ORCID:
Klasifikacija:
Izvorni znanstveni članak
Sažetak

Eufemizmi se tradicionalno obrađuju unutar retorike i teorije književnosti, no u posljednje vrijeme zbog životnosti i značenja te pojave u komunikaciji sve su više temom suvremenih semantički, pragmalingvistički i sociolingvistički usmjerenih istraživanja, a već su postali i predmetom leksikografskih djela u nekim jezicima. U članku se raspravlja o različitim pristupima u prepoznavanju i opisivanju riječi i izraza kao eufemizama, bliskosti sa srodnim pojavama koje pripadaju različitim idiomima, uspostavi mogućih kriterija za njihovo određivanje, a u drugom se dijelu daje razradba načina i postupaka pri tvorbi eufemizama u hrvatskom jeziku.

Ključne riječi
eufemizmi; društveno neprikladni izrazi; govorne strategije; metafora; sinonimija
Pregleda:
1395
Preuzimanja:
62
 
 
 
Posjeta: 21071