Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

INAČICE, ZNAČENJE I RASPROSTIRANJE VREMENSKIH PRILOGA TOČ I TOLIČ

Autor:
Jela Maresić
E-adresa:
jmaresic@hazu.hr
Klasifikacija:
izvorni znanstveni članak
Sažetak
U radu se govori o vremenskim prilozima toč i tolič, koji su sačuvani u arhaičnim govorima hrvatskih narječja te čine ostatke starohrvatskoga leksičkoga sloja. Osim u hrvatskim mjesnim govorima, nalazimo ih i u djelima hrvatskih pisaca koji gotovo redom potječu iz krajeva u kojima i danas nalazimo njihove potvrde. U uvodnom se dijelu rada govori o vremenskim prilozima općenito, o značenju priloga toč i tolič, zatim se obrazlaže postanje tih u mnogo čemu zanimljivih jezičnih jedinica, navode se potvrđene inačice te njihovo geografsko rasprostiranje.
Ključne riječi
hrvatski jezik; hrvatska narječja; vremenski prilozi; arhaični leksik
Pregleda:
450
Preuzimanja:
3
 
 
 
Posjeta: 21071