Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

KOGNITIVNA GRAMATIKA I HRVATSKE IMENSKE SINTAGME

Autor:
Mario Brdar
Klasifikacija:
prikaz
Sažetak
Opća misao vodilja kroz svih 11 poglavlja knjige Branimira Belaja i Gorana Tanackovića Faletara Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika – Imenska sintagma i sintaksa padeža (Zagreb, Disput, 2014.) je što jasnije prikazati gramatičke činjenice kroz prizmu konceptualnosemantičkih odnosa te tako istaknuti univerzalne pravilnosti među samo naizgled proizvoljnim činjenicama formalne naravi, što nedvosmisleno upozorava na sustavnost utjecaja koji na gramatičko ustrojstvo imaju značenjski odnosi. Konkretno, autori provjeravaju primjenjivost kognitivne gramatike na značenje, funkciju i strukturu hrvatske imenske sintagme te padežnih oblika imenskih riječi kao njezinih središnjih sastavnica.
Ključne riječi
kognitivna gramatika; imenska sintagma; sintaksa padeža; Branimir Belaj; Goran Tanacković Faletar
Pregleda:
567
Preuzimanja:
34
 
 
 
Posjeta: 21071