Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

FILOLOŠKI POGLED NA REKLAME

Autor:
Maja Opašić
Klasifikacija:
prikaz
Sažetak
Prikazuje se knjiga Jezik reklama dviju hrvatskih kroatistica – Diane Stolac i Anastazije Vlastelić, zahvaljujući kojoj je hrvatska jezikoslovna literatura dobila prvu knjigu u cijelosti posvećenu jezičnoj sastavnici reklama. Knjiga je rezultat višegodišnjega istraživanja jezika reklama.
Ključne riječi
jezik reklama; jezične strategije; Diana Stolac; Anastazija Vlastelić
Pregleda:
332
Preuzimanja:
7
 
 
 
Posjeta: 21071