Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

FILOLOŠKI POGLED NA REKLAME

Autor:
Maja Opašić
Klasifikacija:
prikaz
Sažetak
Prikazuje se knjiga Jezik reklama dviju hrvatskih kroatistica – Diane Stolac i Anastazije Vlastelić, zahvaljujući kojoj je hrvatska jezikoslovna literatura dobila prvu knjigu u cijelosti posvećenu jezičnoj sastavnici reklama. Knjiga je rezultat višegodišnjega istraživanja jezika reklama.
Ključne riječi
jezik reklama; jezične strategije; Diana Stolac; Anastazija Vlastelić
Pregleda:
230
Preuzimanja:
6
 
 
 
Posjeta: 15930