Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

JEDNORJEČNI CRKVENI NAZIVI 18. STOLJEĆA U DIJAKRONIJSKOJ PERSPEKTIVI

Autor:
Irena Krumes Šimunović
E-adresa:
ikrumes@foozos.hr
Klasifikacija:
izvorni znanstveni članak
Sažetak
U radu je ekscerpcijom crkvenog nazivlja iz reprezentativnog korpusa katekizama na hrvatskom jeziku, tiskanih tijekom 18. stoljeća, zabilježen velik broj danas poznatih, ali i potpuno nepoznatih crkvenih naziva. Odabrani korpus katekizama smatra se udžbeničkom literaturom za katolički vjeronauk u kojoj znanstveni stil prevladava nad književnoumjetničkim. Prati se izraz ekscerpiranih crkvenih naziva u dijakronijskoj perspektivi kako bi se pokazala uporabna norma (kao i značenje) u istovrsnim djelima tijekom stotinu godina. Među prikazanim primjerima primijećene su i određene izrazne varijante. Komparativnom analizom izraza i značenja povijesnih i suvremenih naziva uočavaju se posebnosti u značenjskim odnosima crkvenih naziva. Značenjska struktura crkvenog nazivlja upućuje na činjenicu da je terminologizacija crkvenoga nazivlja u 18. stoljeću provedena, ali da su postojale razlike u nekim izrazima i značenjima u odnosu na suvremeno crkveno nazivlje.
Ključne riječi
crkveno nazivlje; strukovni jezik; katekizmi; povijest hrvatskoga jezika; 18. stoljeće
Pregleda:
438
Preuzimanja:
5
 
 
 
Posjeta: 21072