Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

RUKOPISNA SLOVNICA TALIJANSKOGA JEZIKA DRAGUTINA ANTUNA PARČIĆA

Autor:
Borana Morić-Mohorovičić
E-adresa:
bmoric@ffri.hr
Klasifikacija:
izvorni znanstveni članak
Sažetak
Ormar s oznakom Miscellanea u Biskupskome arhivu u Krku čuva znanstvenoj javnosti manje poznatu rukopisnu gramatiku talijanskoga jezika pisanu hrvatskim jezikom franjevca Dragutina Antuna Parčića. Iako izostaje predgovor u kojemu bi autor odredio namjenu i ciljnu skupinu gramatike, dade se zaključiti da je Parčić svoje djelo namijenio učenicima koji nakon osnovnoškolskoga obrazovanja na materinskome jeziku žele upisati gimnaziju na talijanskome jeziku. U radu se opisuju jezična rješenja koja autor bilježi u rukopisu te se nerijetko uspoređuju s onima u Grammatici della lingua slava (illirica), Parčićevoj gramatici hrvatskoga jezika pisanoj talijanskim jezikom. Na temelju se analize utvrđuje da je rukopis nedovršen te da je dijelom koncepcije zagrebačke filološke škole.
Ključne riječi
Dragutin Antun Parčić; rukopisna gramatika; Grammatica della lingua slava (illirica); zagrebačka filološka škola
Pregleda:
488
Preuzimanja:
15
 
 
 
Posjeta: 21071