Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

ČITANJE KAO ISHODIŠNA KOMPETENCIJA – IZ DRUŠTVA ZNANJA U DRUŠTVO ČITANJA

Autor:
Aleksandar Mijatović
Klasifikacija:
prikaz
Sažetak
Prikaz Knjige Čitanje – poučavanje i učenje Karol Visinko, redovite profesorice u trajnom zvanju na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci i predstojnice Katedre za metodiku i opće filološke predmete. Autor prikaza ističe dvije teze knjige profesorice Visinko koje bi mogle postati dio rasprave stručne i šire rasprave. Prva se odnosi na reformu predmetnog kurikuluma po kojoj bi se nastava književnosti i hrvatskog jezika razdvojila u dva nastavna predmeta (str. 31. i 40.). Druga teza odnosi se na povezanost poticanja i razvijanja kompetencije čitanja s razvojem drugih ključnih kompetencija: „I to zahvaljujući onima koji školu čine živom, dinamičnom tražiteljicom znanja i iskustava koje ne mogu sva stati i numerirane ishode, niti se mogu sva obraditi optičkim čitačima” (str. 9.).
Pregleda:
360
Preuzimanja:
3
 
 
 
Posjeta: 21071