Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

Fonologija mjesnoga govora Šimljanika u sjevernoj Moslavini

Autor:
Perina Vukša Nahod
E-adresa:
pvuksa@ihjj.hr
Klasifikacija:
izvorni znanstveni članak
Sažetak
Na temelju vlastitoga terenskog istraživanja u radu se opisuje fonologija govora Šimljanika, koji pripada iekavskim sjevernomoslavačkim kajkavskim govorima. Budući da je riječ o području koje se nalazi u blizini kajkavsko-štokavske granice i kojemu su migracijski pokreti u prošlosti izmijenili polaznu strukturu stanovništva, očekujemo odstupanja od tipičnoga kajkavskog sustava. Promatrat ćemo jesu li i koji su štokavski elementi utjecali na samoglasnički, suglasnički i naglasni sustav.
Ključne riječi
kajkavsko narječje; štokavsko narječje; sjevernomoslavački dijalekt; dijalektni dodiri
Pregleda:
471
Preuzimanja:
6
 
 
 
Posjeta: 21072