Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

Kajkavski jezični izraz u djelima Frana Galovića

Autor:
Jela Maresić, Bojana Schubert
Klasifikacija:
izvorni znanstveni članak
Sažetak
U radu se analizira kajkavski jezični izraz u djelima Frana Galovića: nedovršena kajkavska zbirka pjesama "Z mojih bregov", nedovršeni roman "Rastanak" te, također nedovršena, kajkavska drama "Sodoma", u kojima književnik na različite načine rabi urbanu zagrebačku kajkavštinu te zavičajni idiom, mjesni govor rodnoga Peteranca. Daju se i napomene o općim književnoumjetničkim tendencijama koje su obilježavale tadašnje razdoblje moderne u kojem je Galović stvarao i kojemu je pripadao. Autorice se osvrću i na neka važnija dosadašnja izdanja Galovićevih djela i na njihove priređivače, a jezičnu analizu temelje na rukopisima koji su pohranjeni u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.
Ključne riječi
Fran Galović; urbana zagrebačka kajkavština; peteranski govor
Pregleda:
505
Preuzimanja:
9
 
 
 
Posjeta: 21071