Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

Julije Benešić kao priređivač i kritičar književnih tekstova

Autor:
Željka Brlobaš
E-adresa:
zbrlobas@ihjj.hr
Klasifikacija:
pregledni članak
Sažetak
U radu se pozornost usmjeruje na Julija Benešića kao urednika i priređivača izdanja brojnih djela hrvatske književnosti. Analizira se kako je provodio osnovna tekstološka načela tijekom uređivanja i priređivanja odabranih književnih djela za objavljivanje. Što se tiče Benešićevih predgovora te ostalih tipova uredničkih napomena, Benešićeva se metodologija navođenja uredničkih napomena svodi na nekoliko osnovnih načela. Na temelju napisanih predgovora za djela Stihovi i proza (1920) Vilka Gabarića i Pjesme (1940) Frana Galovića propituje se i na koji je način promišljao, ocijenio i kritički prikazao književno stvaralaštvo hrvatskih autora čija je djela uredio za objavljivanje.
Ključne riječi
Julije Benešić; urednik izdanja književnih djela; tekstološka načela; književna kritika
Pregleda:
541
Preuzimanja:
15
 
 
 
Posjeta: 21072