Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

MAGNUS LIBER FLUMINENSIS

Autor:
Sanja Zubčić
Klasifikacija:
prikaz
Sažetak
Ovdje prikazan konvolut sastoji se od dviju knjiga: faksimilnoga izdanja Misala hruackoga Šimuna Kožičića Benje iz 1531. i njegove latiničke transliteracije s usporedbom jezičnih oblika prema drugim glagoljskim tiskanim misalima XV. i XVI. stoljeća, odnosno, njegova kritičkoga izdanja. /.../ Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje nedvojbeno je magnus liber Fluminensis. Njime je okrunjeno višestoljetno djelovanje glagoljaša u Rijeci i široj okolici te je potvrđen status Rijeke kao bitnoga glagoljaškoga centra, a biskup Kožičić oživotvorio je vlastitu književnojezičnu koncepciju te popunio stoljeće praznine u misalskoj djelatnosti. Ovakvim prestižnim izdanjem popunjena je niska pretisaka djela Kožičićeve tiskare, a nakon gotovo pola stoljeća hrvatska je filologija obogaćena tek drugim po redu kritičkim izdanjem nekoga od hrvatskoglagoljskih tekstova.
Ključne riječi
Misal hruackoga Šimuna Kožičića Benje; Rijeka; glagoljica
Pregleda:
241
Preuzimanja:
6
 
 
 
Posjeta: 21071