Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

NAGLASNE PARADIGME PRIDJEVA U SLIVANJSKIM GOVORIMA

Autor:
Perina Vukša Nahod
E-adresa:
pvuksa@ihjj.hr
Klasifikacija:
izvorni znanstveni članak
Sažetak
U radu se na temelju vlastita terenskoga istraživanja donosi sinkronijski prikaz naglasnih paradigama pridjeva u slivanjskim govorima Slivna Ravnoga, Mihalja, Blaca i Podgradine u Neretvanskoj krajini, koji su dio istočnohercegovačkoga dijalekta, slivanjsko-zažapskoga govornog tipa. Nadalje, utvrdit će se naglasne varijacije u ostalim, posebice dodirnim, istraženim štokavskim govorima.
Ključne riječi
štokavsko narječje; slivanjsko-zažapski govorni tip; pridjevi; naglasne paradigme
Pregleda:
341
Preuzimanja:
17
 
 
 
Posjeta: 21071