Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

VRIJEDNI PRILOZI JEZIKOSLOVNE BOSNISTIKE

Autor:
Anastazija Vlastelić
Klasifikacija:
prikaz
Sažetak
O genitivu se u bosanskom (ali i crnogorskom, hrvatskom i srpskom) jeziku dosad mahom pisalo s polazišta gramatike, pa je u tom smislu knjiga Genitiv, prostor i prostorne slike (leksikon prijedloga) prva koja objedinjuje dosadašnje spoznaje o genitivu, i zahvaljujući suvremenim dosezima kognitivne lingvistike, daje dosad najpotpuniji opis i klasifikaciju prostornih i izvedenih (neprostornih) značenja prijedloga, s naglaskom na ona koja se odnose na genitiv. /.../ Naslov Rasprave iz sintakse i semantike, koji recenzenti prof. dr. sc. Ivo Pranjković drži jednim od „najvrjednijih i lingvistički najosmišljenijih priloga jezikoslovnoj bosnistici od devedesetih godina do danas”, a prof. dr. Lada Badurina „iznimno visokim dosegom lingvističke bosnistike”, donosi četiri rasprave sintaktičke, semantičke i pragmatičke problematike. Velika je vrijednost ove knjige Ismaila Palića, između ostaloga i u izvrsnom poznavanju suvremenih lingvističkih teorija i metodologija /.../ Obje ukratko predstavljene knjige Ismaila Palića velik su prinos, u najmanju ruku, južnoslavenskoj lingvistici. Mahom na temeljima kognitivne i funkcionalne lingvistike Palićeva se teorijska promišljanja o aktualnim (i onim starijim) izazovima u sintaksi, metodološki vrlo jasno i dosljedno pozicionirana, odlikuju jasnoćom i nedvosmislenošću izraza, ne toliko čestima u kognitivnolingvističkim raspravama.
Ključne riječi
Ismail Palić; Genitiv, prostor i prostorne slike (leksikon prijedloga); Rasprave iz sintakse i semantike; genitiv; prijedlozi; pragmatika
Pregleda:
202
Preuzimanja:
2
 
 
 
Posjeta: 20676