Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

NOVI PRISTUP HRVATSKIM PRIJEDLOZIMA

Autor:
Sanda Lucija Udier
Klasifikacija:
prikaz
Sažetak
Knjiga Prijedlozi u hrvatskome jeziku sastoji se od Uvoda, inicijalnih poglavlja O prijedlozima i O značenju prijedloga, glavnoga poglavlja Značenjski utemeljen opis upotrebe odabranih prijedloga (po, s, iz, bez, do, o, nad, pod, pred, za), Zaključnih napomena te dvaju priloga (Popis i opis najčešćih značenja hrvatskih prijedloga i Popis semantičkih funkcija adpozicija). /.../ Knjiga se bavi vrlo ozbiljnom, složenom i važnom kroatističkom i lingvističkom temom, bogata je i kompleksna te napisana pitko i pregledno, a svoju građu predstavlja na vrlo uvjerljiv i, koliko je moguće, jednostavan način. /.../ Među odlikama knjige treba istaknuti i više puta istaknute mogućnosti praktične primjene iznesenih spoznaja, osobito u području poučavanja hrvatskoga jezika.
Ključne riječi
Darko Matovac; Prijedlozi u hrvatskome jeziku: Značenje, prostorni odnosi i konceptualizacija; kognitivna lingvistika
Pregleda:
186
Preuzimanja:
5
 
 
 
Posjeta: 21072