Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

OD SINTAKSE DO STILISTIKE

Autor:
Iva Nazalević Čučević
Klasifikacija:
prikaz
Sažetak
Knjiga Gramatika u riječima i riječi u gramatici Ive Pranjkovića sadrži 24 priloga podijeljena u šest cjelina. Prilozi su najvećim dijelom prethodno objavljeni. Četiri su priloga nastala u suautorstvu s Ladom Badurinom te se nalaze unutar dviju cjelina, pod naslovom Kategorijalna značenja i Riječi u (kon)tekstu. /.../ U knjizi se Pranjković ponajprije bavi značenjskom i funkcionalnom višeznačnosti riječi na sintaktičkoj i suprasintaktičkoj razini, bilo da je riječ o samoznačnim ili suznačnim riječima. Kada je riječ o suprasintaktičkoj razini, vrijedan je njegov prijedlog tipologizacije iskaza, kao i promišljanja o dijalogu i komunikacijskome aspektu gramatičkoga opisa, podržana znanjem i promišljanjima L. Badurine.
Ključne riječi
Ivo Pranjković; Lada Badurina; Gramatika u riječima i riječi u gramatici; sintaksa; suprasintaksa; hrvatski jezik
Pregleda:
201
Preuzimanja:
8
 
 
 
Posjeta: 21071