Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

INSTRUMENTAL U KOPULATIVNIM REČENICAMA

Autor:
Ivana Brač
E-adresa:
ibrac@ihjj.hr
Klasifikacija:
izvorni znanstveni članak
Sažetak
U radu je ukratko prikazano shvaćanje strukture kopulativnih rečenica u svjetskom jezikoslovlju te problematizirana podjela na predikatne, specifikacijske, ekvivalentne i identifikacijske rečenice. Naglasak je na predikatnim kopulativnim rečenicama u kojima se u hrvatskom jeziku, kao i u pojedinim slavenskim jezicima, imenska skupina poslije kopule može ostvariti nominativom ili instrumentalom. Istražit će se ograničenja povezana s tom pojavom. Također će se na temelju primjera iz korpusa analizirati može li se na hrvatski jezik primijeniti pretpostavka iznesena za ruski jezik da se instrumentalom izražava privremeno svojstvo, dok nominativom trajno. Utvrdit će se osjećaju li izvorni govornici tu razliku na temelju ankete u kojoj je sudjelovalo 106 ispitanika.
Ključne riječi
kopula; kopulativne rečenice; instrumental; nominativ; hrvatski jezik; ruski jezik
Pregleda:
246
Preuzimanja:
9
 
 
 
Posjeta: 21071