Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

FONOLOGIJA MJESNOGA GOVORA SMIŠLJAKA U ISTOČNOME GORSKOM KOTARU

Autor:
Marina Marinković, Sanja Zubčić
E-adresa:
mvalencic@hazu.hr; szubcic@ffri.hr
Klasifikacija:
izvorni znanstveni članak
Sažetak
U radu se na temelju rezultata vlastitoga terenskoga istraživanja opisuje fonologija mjesnoga govora Smišljaka, koji je u dosadašnjim dijalektološkim istraživanjima pridružen istočnome poddijalektu kajkavskoga goranskoga dijalekta. Analiziraju se inventar, realizacija i distribucija vokala, konsonanata i prozodijskih jedinica, te se donosi njihov povijesni izvod.
Ključne riječi
kajkavsko narječje; goranski dijalekt; istočnogoranski poddijalekt; govor Smišljaka; fonologija
Pregleda:
334
Preuzimanja:
7
 
 
 
Posjeta: 21071