Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

VRIJEDAN DOPRINOS DIJALEKATSKOJ LEKSIKOGRAFIJI

Autor:
Sanja Zubčić
Klasifikacija:
prikaz
Sažetak
Autorski je dvojac Silvana Vranić i Ivo Oštarić završio višegodišnji posao te hrvatsku i slavističku filologiju obogatio novim dijalekatskim "Rječnikom govora Novalje na otoku Pagu". Rječnik je objavljen 2016. godine u suizdanju Grada Novalje, Ogranka Matice hrvatske u Novalji i Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a recenzirali su ga prof. dr. sc. Josip Lisac i izv. prof. dr. Sanja Zubčić.
Ključne riječi
Silvana Vranić; Ivo Oštarić; "Rječnik govora Novalje na otoku Pagu"; dijalektologija
Pregleda:
213
Preuzimanja:
7
 
 
 
Posjeta: 21071