Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

FRAZEMI SA SASTAVNICOM IZ SEMANTIČKOGA POLJA „VODA” U KLASIČNIM JEZICIMA I HRVATSKOM JEZIKU

Autor:
Linda Mijić, Anita Bartulović
E-adresa:
lmijic@unizd.hr; abartulo@unizd.hr
Klasifikacija:
izvorni znanstveni članak
Sažetak
U radu se kontrastivno analiziraju frazemi s leksemima iz semantičkoga polja „voda” u grčkom, latinskom i hrvatskom jeziku. Cilj je rada na temelju korpusa sastavljenog iz leksikografske građe utvrditi stupanj njihove ekvivalencije u okviru strukturne, semantičke i konceptualne analize. Kontrastivnom analizom dobiveni rezultati pokazuju da velik broj frazema, iako istoga semantičkog i konceptualnog okvira, u klasičnim jezicima i u hrvatskom jeziku ima drugačiji semantički talog, odnosno pozadinsku sliku.
Ključne riječi
frazemi; semantičko polje „voda”; grčki jezik; latinski jezik; hrvatski jezik; kontrastivna analiza
Pregleda:
400
Preuzimanja:
19
 
 
 
Posjeta: 21071