Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

ZNAČENJA UMANJENICA U KAJKAVSKOME HRVATSKOME KNJIŽEVNOM JEZIKU

Autor:
Kristian Novak, Barbara Štebih Golub
E-adresa:
knovak2@ffri.hr; bstebih@ihjj.hr
Klasifikacija:
prethodno priopćenje
Sažetak
Iako među jezikoslovcima postoji suglasnost da je kajkavština – kako dijalekti tako i kajkavski hrvatski književni jezik – iznimno bogata imeničkim deminutivima, sustavnih proučavanja te teme (osim nekoliko manjih radova) nema. Temom ovoga rada su imeničke umanjenice u kajkavskome hrvatskome književnom jeziku: polifunkcionalnome, standardiziranome idiomu koji je funkciju književnoga jezika na području sjeverozapadne Hrvatske imao od 16. stoljeća do tridesetih godina 19. stoljeća. Istraživanje je provedeno na korpusu ekscerpiranome iz dosada objavljenih svezaka Rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika i kartoteke Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. U središtu zanimanja su značenjski odnosi motivirajućih riječi i umanjeničkih izvedenica te značenja samih umanjenica.
Ključne riječi
kajkavski hrvatski književni jezik; umanjenice; značenje
Pregleda:
364
Preuzimanja:
10
 
 
 
Posjeta: 21071