Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

PRVA GRAMATIKA HRVATSKOGA CRKVENOSLAVENSKOGA JEZIKA

Autor:
Sanja Holjevac
Klasifikacija:
prikaz
Sažetak
Jedan od nesumnjivo najvažnijih znanstvenih i izdavačkih događaja u hrvatskoj te uopće slavističkoj filologiji jest objavljivanje knjige Hrvatski crkvenoslavenski jezik, prve gramatike hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika, kojoj su autori Sofija Gadžijeva, Ana Kovačević, Milan Mihaljević, Sandra Požar, Johannes Reinhart, Marinka Šimić i Jasna Vince. Knjiga je otisnuta u listopadu 2014. godine u izdanju Hrvatske sveučilišne naklade i Staroslavenskoga instituta kao prva knjiga niza Bibliotheca glagolitica croatica. Urednici su joj Anita Šikić i Milan Mihaljević, koji je i priređivač, a recenzenti su akademik Stjepan Damjanović i izv. prof. dr. sc. Sanja Zubčić.
Ključne riječi
Hrvatski crkvenoslavenski jezik; starocrkvenoslavenski jezik; kroatiska; slavistika
Pregleda:
284
Preuzimanja:
6
 
 
 
Posjeta: 21071