Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

PARČIĆEVO MORFOLOŠKO NAZIVLJE U KONTEKSTU MORFOLOŠKOGA NAZIVLJA ZAGREBAČKE FILOLOŠKE ŠKOLE

Autor:
Borana Morić-Mohorovičić
E-adresa:
bmoric@ffri.hr,
Klasifikacija:
izvorni znanstveni članak
Sažetak
U radu se razmatra morfološko nazivlje u pripadnika zagrebačke filološke škole s posebnim osvrtom na morfološko nazivlje koje Dragutin Antun Parčić bilježi u Grammatici della lingua slava (illirica) (1873.; 21878.) te rukopisnoj gramatici talijanskoga jezika.
Ključne riječi
Dragutin Antun Parčić; morfološko nazivlje; zagrebačka filološka škola; 19. stoljeće
Pregleda:
540
Preuzimanja:
25
 
 
 
Posjeta: 21071