Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

HRVATSKI LEKSIKOGRAFSKI VRHOVI

Autor:
Andrea Slišković
Klasifikacija:
prikaz
Sažetak
Veliki rječnik hrvatskoga standardnog jezika (Školska knjiga, 2015.; gl. ur. Ljiljana Jojić), poznat kao VRH, ako govorimo o opsegu, uistinu je vršno djelo među jezičnim priručnicima. Sa 120 000 natuknica, s 4 000 000 riječi na više od 1800 stranica VRH zavidno prednjači u usporedbi s ostalim dosad objavljenim jednojezičnim hrvatskim rječnicima. Gramatički, semantički, leksikološki, normativni i terminološki podaci koje VRH nudi svakomu tko želi bolje znati ili pak naučiti hrvatski jezik, osiguravaju „iscrpan, vrlo precizan i brižan“ prikaz riječi iz svih funkcionalnih stilova hrvatskoga jezika.
Ključne riječi
veliki rječnik hrvatskoga standardnog jezika; Ljiljana Jojić; funkcionalni stilovi
Pregleda:
349
Preuzimanja:
18
 
 
 
Posjeta: 21071