Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

OČUVANJE NEMATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE: SVIJETLI PRIMJER RADA LOKALNIH KULTURNIH INSTITUCIJA

Autor:
Marina Marinković
Klasifikacija:
prikaz
Sažetak
Treća knjiga Zbornika Lovranšćine (Lovran, 2014.; ur. Igor Eterović) uglavnom sadrži radove nastale na temelju izlaganja na znanstvenome skupu "Lovran u riječi, riječ u Lovranu", održanome 20. travnja 2013. Već samo ime skupa govori i o naravi ove knjige. Premda sadrži i vrijedne radove nejezične tematike, glavnina se Zbornika ipak odnosi na istraživanje jezikoslovnih problema, a najvećma na višeslojne analize jezika Kvaderne kapitula lovranskoga.
Ključne riječi
Lovran; Zbornik Lovranšćine; Kvaderna kapitula lovranskoga; Igor Eterović
Pregleda:
283
Preuzimanja:
3
 
 
 
Posjeta: 21071