Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

O ŽE KAO POJAČAJNOJ ČESTICI U HRVATSKOME CRKVENOSLAVENSKOME JEZIKU

Autor:
Jozo Vela
E-adresa:
jvela@stin.hr
Klasifikacija:
izvorni znanstveni članak
Sažetak
Čestica že jedna je od najučestalijih riječi u hrvatskoglagoljskim tekstovima pisanima hrvatskim crkvenoslavenskim jezikom. Budući da je izraziti crkvenoslavenizam, ona je ujedno dobar razlikovni element u prepoznavanju ovih tekstova. Najčešće služi kao adjunktivna čestica ili kao parataktički veznik. Također je često i navezak drugim riječima uz koje je prvotno stajala kao pojačajna čestica. U ovom radu ispituje se status takvoga, izvorno pojačajnoga že, kao samostalne riječi u hrvatskome crkvenoslavenskome.
Ključne riječi
hrvatski crkvenoslavenski jezik; čestica že; pojačajna čestica
Pregleda:
404
Preuzimanja:
3
 
 
 
Posjeta: 21071