Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

METAFORE U JEZIKU, MIŠLJENJU I KULTURI

Autor:
Danijela Marot Kiš
Klasifikacija:
prikaz
Sažetak
Metaforički princip preslikavanja konkretnih značenja u domenu apstraktnoga iskustva opisali su u temeljnoj studiji kognitivizma Metaphors we live by G. Lakoff i M. Johnson 1980. godine, koja nakon tri i pol desetljeća konačno dobiva i hrvatski prijevod – Metafore koje život znače – iz pera stilističarke Anere Ryznar. Lakoff i Johnson napuštaju tradicionalni stav o metafori kao (isključivo) jezičnoj figuri, pozicionirajući je u središte proučavanja te dajući joj ključnu ulogu u povezivanju uma (spoznaje) s tjelesnim (perceptivnim) momentima.
Ključne riječi
G. Lakoff; M. Johnson; konceptualna metafora; kognitivizam
Pregleda:
320
Preuzimanja:
7
 
 
 
Posjeta: 21072