Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

UPORABA PARTICIPA PASIVNOG U NESVRŠENOME VIDU U HRVATSKOME JEZIKU

Autor:
Jurica Polančec
E-adresa:
jurica.polancec@gmail.com
Klasifikacija:
izvorni znanstveni članak
Sažetak
U radu se istražuje uporaba nesvršenih glagola u participu pasivnom, odnosno u konstrukciji perifrastičnog pasiva. Istraživanje je provedeno na primjerima stotinjak najfrekventnijih glagola iz mrežnog korpusa hrWac 2.0. Pokazano je da se većina glagola redovito rabi u pasivu dinamičkog tipa i da izražava sva tipična značenja nesvršenih glagola. Particip pasivni nesvršenih glagola ima i uporabe u kojima se ne rabi dinamički, kod kojih se posebno relevantnom pokazuje opreka između teličnih i ateličnih glagola. Primijećeno je i to da se od nekih glagola particip pasivni ne tvori, iako je morfološki moguć. Konačno, skrenuta je pozornost na činjenicu da je pasiv nesvršenih glagola u načelu zamjenjiv se-pasivom u izražavanju budućnosti i prošlosti, što pokazuje da vid nije osobito važan parametar pri izboru između dvije pasivne konstrukcije u hrvatskome jeziku.
Ključne riječi
pasiv; nesvršeni vid; hrvatski jezik; perifrastični pasiv; se-pasiv
Pregleda:
416
Preuzimanja:
11
 
 
 
Posjeta: 21071