Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

OSMRTNICE NA STANDARDU I ČAKAVSKOM VARIJETETU

Autor:
Nada Ivanetić; Ekonomski fakultet, Rijeka
Klasifikacija:
izvorni znanstveni članak
Sažetak
U članku se analiziraju žanrovi osmrtnica (obavijest o smrti, posljednji pozdrav, zahvala, sjećanje) na hrvatskomu književnom jeziku i čakavskom supstandardu. Koristeći metodologiju pragmalingvistike i lingvistike teksta određuju se njihova konstitutivna obilježja, struktura i tipični jezični oblik. Budući da su standard i njegov čakavski varijetet u stalnom kontaktu, ovaj se opis osmrtnica može smatrati kako prilogom opisu jezika u kontaktu tako i opisu žanrova koji se u jednome složenom jezičnom sistemu paralelno koriste.
Pregleda:
205
Preuzimanja:
3
 
 
 
Posjeta: 21102