Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

ČAKAVSKI HAIKU NIKOLE KRALJIĆA: MODELI PJESMOTVORJA

Autor:
Robert Bebek; Rijeka
Klasifikacija:
pregledni članak
Sažetak
Prislanjajući se na citirana "Čitanja" poezije Nikole Kraljića kao i na integritet (post)moderne teorije poetskog diskursa, no istovremeno uvažavajući posebnosti/"unutarnje zakonitosti" haiku pjesništva, namjera je ove egzegeze polučiti određena polazišta za jedno prije svega sintetsko/objedinjavajuće dekodiranje Kraljićeve dijalektalne haiku poezije.
Pregleda:
216
Preuzimanja:
9
 
 
 
Posjeta: 21102