Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

KNJIŽEVNOST HRVATA U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA

Autor:
Branka Kalogjera; Pedagoški fakultet, Rijeka
Klasifikacija:
pregledni članak
Sažetak
Začeci hrvatsko-američke književnosti vezani su uz pojavu prvih imigrantskih glasila (almanasi, kalendari, tjednici, časopisi) u kojima se uz informativne tekstove, prijevode, oglase, mogu naći i prvi pjesnički i prozni pokušaji američkih Hrvata. Tijekom godina stasa i književno se profilira nekoliko književnih generacija američkih Hrvata koje uz književne prinose egzilantskih pisaca svjedoče o bogatoj, raznolikoj i umjetnički vrijednoj književnoj produkciji Hrvata u Americi. Podaci o egzilantima navedeni su prema knjizi Ceorge J. Prpića, The Croatian Immigrants in America, Philosophical Library, New York, 1972., str. 321-337.
Pregleda:
204
Preuzimanja:
1
 
 
 
Posjeta: 21102