Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

PISCI RIJEČKOGA EGZODUSA

Autor:
Ines Srdoč-Konestra; Pedagoški fakultet, Rijeka
Klasifikacija:
pregledni članak
Sažetak
U radu se podastiru podaci o piscima riječkoga egzodusa - Talijanima koji su u nekoliko godina nakon Drugoga svjetskog rata napustili Rijeku. Kako je riječ o Riječanima (Fijumanima, kako sebe nazivaju), upozorava se na njihova književna ostvarenja u kojima Rijeka - kao motiv rodnoga grada, postaje toposom; ili pak na ona ostvarenja u kojima temu egzodusa uspijevaju izdići na općeljudsku razinu.
Pregleda:
222
Preuzimanja:
1
 
 
 
Posjeta: 21102