Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

JEZIČNE JEDINICE POSEBNA TIPA NA PRIMJERU GLAGOLA DAVATI/DATI

Autor:
Barbara Kunzmann-Müller; Humboldt-Universität, Berlin
Klasifikacija:
izvorni znanstveni članak
Sažetak
Ovaj se prilog bavi uporabom glagola davati/dati koji pokazuje veliku učestalost i izrazitu polisemiju. Najprije se prikazuje i objašnjava uporaba prototipske, za glagole specifične leksičke semantike. Glavna se zamjedba odnosi i na druga uporabna područja, za koja je karakteristična redukcija specifične glagolske semantike sve do promjena značenjskog tipa. Kratko se skicira mnogostruka uporaba tipa davati/dati. U prilogu se obuhvatnije zalazi u načine uporabe infinitivne glagolske dopune. Izdvajaju se konstrukcije s direktivnom, premisivnom i posesivnom interpretacijom, a pritom se zalazi u njihovu gramatičkoteorijsku relevantnost. Glede tipa leksičke jedinice davati/dati u hrvatskome jeziku utvrđuje se da se ona svrstava u red kompleksnih jedinica koje mogu imati leksičku i gramatičku uporabu. Svojom mnogostruko idiosinkretskom determinacijom predstavljaju zanimljiv istraživački objekt ne samo u lingvistici hrvatskoga jezika, nego i u disciplinama kao što su tipologija i opća lingvistika.
Pregleda:
201
Preuzimanja:
1
 
 
 
Posjeta: 20676