Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

NAPOMENE O JEZIKU LIBRETA "BAN LEGET" IVANA DEŽMANA

Autor:
Diana Stolac; Pedagoški fakultet, Rijeka
Klasifikacija:
prethodno priopćenje
Sažetak
U literarnome je opusu Ivana Dežmana i jedan libreto, objavljen 1872. godine. To je Ban Leget, po kojemu je Ivan pl. Zajc skladao svoju manje poznatu operu, izvedenu u Zagrebu iste godine. U radu se analiziraju odstupanja od jezične norme (posebno sintaktičke) u dramskome tekstu uvjetovana rimom, ritmom i sl., ali i posebnim zahtjevom libreta - nužnosti da izvedba bude pjevana.
Pregleda:
228
Preuzimanja:
0
 
 
 
Posjeta: 20676