ZBORNIK U ČAST 120. GODIŠNJICE BUDIMPEŠTANSKE KROATISTIKE

Author:
Lidija Ban Matovac
Summary
Zbornik radova Od početaka do danas: 120 godina kroatistike u Budimpešti objavljen je kao dio serije Opera slavica Budapestinensia: Symposia Slavica 2016. godine, a uredio ga je István Lukács. Izdavač je ELTE BTK Szláv Tanszék. Zbornik obaseže 455 stranica i u njemu je sadržano ukupno 28 radova koje je napisalo 35 autora. /.../ Zbornik radova Od početaka do danas: 120 godina kroatistike u Budimpešti sažeto i strukturirano donosi uvid u kroatističku djelatnost u Mađarskoj te ukazuje na smjerove u kojima bi se buduća mađarska kroatistička istraživanja mogla razvijati, ali donosi i uvid u hrvatska kroatistička razmišljanja o mađarskom jeziku i kulturi u odnosu prema hrvatskom jeziku i kulturi i obrnuto. Zbornik je stoga namijenjen svima onima koje zanima odnos dva ju genealoški i tipološki udaljenih, a kulturološki i povijesno povezanih jezika, koje zanimaju nekadašnji društveno-politički odnosi između dviju susjednih zemalja kao i one koje zanima današnji položaj mađarskoga jezika i mađarske manjine na području Republike Hrvatske. Potrebno je dodati da je osim jezikoslovne i kulturološke u zborniku zastupljena i književna tematika – kako ona koja se odnosi na stariju književnu produkciju tako i ona koja se bavi zastupljenošću suvremene hrvatske i mađarske književnosti u dvjema zemljama.
Key words
Hrvatska; Mađarska; kroatistika u Budimpešti; jezični dodiri; kulturni dodiri
Visits:
417
Downloads:
4
 
 
 
Visits: 40306