PRVA MONOGRAFIJA O NEOCIRKUMFLEKSU U ČAKAVSKOM NARJEČJU

Author:
Silvana Vranić
Summary
Knjiga Neocirkumfleks u čakavskom narječju Sanje Zubčić, izvanredne profesorice na Filozofskom fakultetu u Rijeci i suautorice Grobničkoga govora XX. st. (gramatika i rječnik), nastala je na temelju dijela istraživanja za njezinu doktorsku disertaciju Akcenatski tipovi imenica i glagola u sjeverozapadnim čakavskim govorima (dijakronijski i sinkronijski aspekt), u kojoj su prvi put u kroatističkoj literaturi obrađeni suvremeni akcenatski tipovi imenica i glagola većega organskog areala u odnosu na praslavensku akcenatsku tipologiju. /.../ Dosljedna je metodologija rezultirala preglednim i sustavnim zaključcima o rasprostiranju pojedinih kategorija neocirkumf leksa na terenu, završena je klasifikacija punktova u kojima se neocirkumf leks javlja samo u jednoj i onih u kojih se javlja u obje utvrđene kategorije s tipovima, odnosno opisana je i grafički prikazana stupnjevitost zahvaćenosti tih punktova neocirkumfleksom i na temelju toga utvrđeno jezgro te pojave i prikaz prema dijalektima u kojima se javlja.
Key words
neocirkumfleks; čakavsko narječje; sjevernočakavska metatonija; Sanja Zubčić
Visits:
420
Downloads:
8
 
 
 
Visits: 40306