JESZCZE O SŁOWIAŃSKICH SPÓJNIKACH

Author:
Maria Cichońska
Email:
cichom7@interia.pl
Summary
W artykule, który ma charakter szkicu, prezentuje się najważniejsze dotychczasowe badania w zakresie słowiańskich spójników; w dalszej części pracy przywołuje się cechy spójnikow i środków, które stanowią rozszerzenie tradycyjnych spójników, i występują w bardziej rozwiniętych strukturach zdaniowych w tekście. Ostatnia część artykułu zawiera wybrane aspekty badań środków spajających w perspektywie diachronicznej i konfrontatywnej. Arykuł oparty jest przede wszystkim na materiale języka chorwackiego (i szerzej, z racji duzych podobieństw – sztokawskiego nawiązuje się także do innych języków, słowiańskich, np. bułgarskiego czy słowackiego.
Key words
spójnik; środki łączenia; funkcje spojników; język chorwacki; język polski
Visits:
645
Downloads:
3
 
 
 
Visits: 40306