Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

METAFORA KAO (SVJESNA) DISKURSNA STRATEGIJA – PRAGMATIČKI ASPEKTI KONCEPTUALNE METAFORE

Autor:
Cecilija Jurčić Katunar
E-adresa:
cjkatunar@ffri.hr
Klasifikacija:
pregledni članak
Sažetak
Dinamika stvarne diskursne situacije nalaže da se uz lingvistički oblik metaforička izraza i pozadinsku konceptualnu strukturu (dvodimenzionalni model klasične kognitivne teorije metafore) u obzir uzima i komunikacijski potencijal takova izraza. Sudionici u komunikaciji pretpostavljaju optimalnu relevantnost iskaza (pri čemu je konvencionalni, a još češće inovativni metaforički izraz ponekad relevantniji od alternativnih jezičnih izbora), te ovisno o komunikacijskoj namjeri i aktualnom diskursnom kontekstu usklađuju omjer uložena kognitivna truda i postignuta učinka. Rad donosi pregled suvremenih spoznaja koje u istraživanje metafore eksplicitno ili implicitno uvode pragmatički aspekt, iz različitih perspektiva svojih matičnih disciplina propitujući i nadograđujući opća mjesta standardne teorije konceptualne metafore.
Ključne riječi
kognitivna lingvistika; metaforička kreativnost; diskursne strategije; hotimična metafora; svrhovita metafora
Pregleda:
225
Preuzimanja:
21
 
 
 
Posjeta: 21072