Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

KONCEPTUALNA METAFORA DANAS – REKAPITULACIJA I NOVI SMJEROVI

Autor:
Cecilija Jurčić Katunar
Klasifikacija:
prikaz
Sažetak
Pojava knjige Metafore koje istražujemo: suvremeni uvidi u konceptualnu metaforu svjedoči prije svega o zrelosti domaće kognitivnolingvističke znanstvene zajednice – naime da kvalitetnih i intrigantnih istraživanja, radova, autora koji se bave konceptualnom metaforom ima dovoljno, i da pritom posjedujemo širinu da vlastita istraživanja smjestimo u svjetske okvire i trendove, u realnome vremenu. /.../ Cilj je bio objediniti različita suvremena (empirijska) istraživanja o konceptualnoj metafori (njezinim teorijskim, primijenjenim, jezičnim, konceptualnim i komunikacijskim aspektima) iz perspektiva različitih disciplina, a koja bi se barem u nekoj mjeri oslanjala na podatke ili ilustracije iz hrvatskog jezika.
Ključne riječi
Mateusz-Milan Stanojević; "Metafore koje istražujemo: suvremeni uvidi u konceptualnu metaforu"; konceptualna metafora; kognitivna lingvistika
Pregleda:
236
Preuzimanja:
10
 
 
 
Posjeta: 21071